Tap-Dance «Κλακέτες»

Tap-Dance «Κλακέτες»Ο μοναδικός συνδυασμός μουσικής και χορού με ρίζες από τους παραδοσιακούς ιρλανδέζικους και αμερικάνικους χορούς σε ρυθμούς της αφρικανικής παραδοσιακής μουσικής άρχισε να εμφανίζεται στα μέσα του 19ου αιώνα.

Πρόκειται για το είδος του χορού που επικεντρώνεται στους διαφορετικούς και πολύπλοκους ρυθμούς που μπορούν να παράγουν τα πόδια καθώς το υπόλοιπο σώμα και τα χέρια συνοδεύουν αρμονικά και με το ανάλογο στυλ έτσι ώστε ο χορευτής να δημιουργεί ακριβείς και καθαρούς ηχητικούς συνδυασμούς με την χρήση κάθε μέρους του πέλματος και του παπουτσιού.