ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

18/12/2017 Τάξεις κας Δήμητρας Μέρμηγκα.

19/12/2017 Τάξεις κας Τάνιας Σαίτη.

20/12/2017 Τάξεις κας Μαρίας Μουστάκα.

21/12/2017 Τάξεις κας Δήμητρας Μέρμηγκα.