Ρωσικό Σύστημα Ενηλίκων

Ενημερώθηκε το Πρόγραμμα Σπουδών με το Ρώσικο Σύστημα Ενηλίκων, κάθε Δευτέρα, στις 18:00 – 19:20, και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, στις 19:30 – 21:00.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του Προγράμματος Σπουδών