Σύγχρονος Χορός

Σύγχρονος ΧορόςΟ σύγχρονος χορός είναι ένα ευρύ πεδίο έρευνας και εξέλιξης της κινητικής αντίληψης και της προσωπικότητας του χορευτή.

Δημιουργία του 20ου αιώνα, είναι σύνολο διαφόρων χορευτικών φορμών, με διάφορα συστήματα και μεθόδους, βασισμένα στον μοντέρνο και μεταμοντέρνο χορό.

Η τεχνική του συχνά δεν έχει κώδικες και συγκεκριμένο βηματολόγιο. Οι θεμελιώδεις του αρχές βασίζονται σε κινητικά μοτίβα και στην καθημερινή κίνηση του σώματος.

Η τεχνική του σύγχρονου χορού εστιάζει στην έλλειψη έντασης και χρησιμοποιεί την αναπνοή για την διευκόλυνση της μυϊκής δύναμης.

Βασική αρχή είναι η χρήση της κίνησης του σώματος και μέσω αυτού η προσέγγιση της χορευτικής κίνησης.

Η ακολουθία των κινήσεων του κάθε μέλους του σώματος ξεχωριστά στηρίζεται στην φυσιολογική μηχανική του σώματος του χορευτή, δίνοντάς του την δυνατότητα να γνωρίσει το σώμα του και την μοναδικότητά του.